7,00 

Allergènes
Oeufs
Oeufs
Poisson
Poisson
Soja
Soja