8 California Thon Spicy, 5 Nigiri Thon, 4 Sashimi Thon )

(8 California Thon Spicy, 5 Nigiri Thon, 4 Sashimi Thon )

23,00 

Allergènes
Oeufs
Oeufs
Poisson
Poisson
Sésame
Sésame