(8 Maki Saumon, 8 California Saumon avocat, 8 Saumon Cheese Roll nature, 8 Soja Roll Saumon Cheese )

(8 Maki Saumon, 8 California Saumon avocat, 8 Saumon Cheese Roll nature, 8 Soja Roll Saumon Cheese )

23,00 

Allergènes
Lait
Lait
Poisson
Poisson
Sésame
Sésame