(2 Nigiri Saumon, 2 Nigiri Thon, 2 Nigiri Saumon mi-cuit, 2 Nigiri Thon mi-cuit, 2 Nigiri Inari, 8 California Saumon Avocat, 8 Maki Thon, 5 Futomaki Dyna, 6 Sashimi Saumon, 6 Tataki Thon, 8 Shinrin roll, 6 Owl roll)

(2 Nigiri Saumon, 2 Nigiri Thon, 2 Nigiri Saumon mi-cuit, 2 Nigiri Thon mi-cuit, 2 Nigiri Inari, 8 California Saumon Avocat, 8 Maki Thon, 5 Futomaki Dyna, 6 Sashimi Saumon, 6 Tataki Thon, 8 Shinrin roll, 6 Owl roll)

73,00 

Allergènes
Gluten
Gluten
Oeufs
Oeufs
Poisson
Poisson
Crustacés
Crustacés
Soja
Soja
Sésame
Sésame