8 California Thon cuit pomme, 8 Saumon Roll Cheese, 8 California Tempura, 2 Sushi Saumon, 2 Sushi Thon, 2 Sushi Crevette, 2 Sushi Dorade, 4 Sashimi Saumon, 4 Sashimi Thon )

(8 California Thon cuit pomme, 8 Saumon Roll Cheese, 8 California Tempura, 2 Sushi Saumon, 2 Sushi Thon, 2 Sushi Crevette, 2 Sushi Dorade, 4 Sashimi Saumon, 4 Sashimi Thon )

47,00 

Allergènes
Oeufs
Oeufs
Lait
Lait
Poisson
Poisson
Crustacés
Crustacés
Sésame
Sésame