(8 Maki Saumon, 8 Maki Thon, 8 California Thon cuit Avocat, 8 California Chicken Spicy )

(8 Maki Saumon, 8 Maki Thon, 8 California Thon cuit Avocat, 8 California Chicken Spicy )

22,00 

Allergènes
Oeufs
Oeufs
Poisson
Poisson
Sésame
Sésame